Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10.10.2019 г.
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование
25 Шивачи мъжко/дамско облекло
3 Гладачи
3 Пастири
5 Общи работници, смесено растениевъдно и животновъдно стопанство
10 Шлосери
7 Машинни оператори, металорежещи машини
10 Заварчици
4 Водачи, селскостопански машини
5 Работници, консервна фабрика
1 Технически сътрудник
1 Специалист, продажби

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
Ул.”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038

1 Сервитьор
1 Машинен оператор, банцинг  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ