Обяви


„МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА”
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА „МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА”
НА 09.09.2019 Г. ОТ 10:00 Ч. В С. ДОЛНО ОЗИРОВО,ОБЩ. ВЪРШЕЦ.

Услугата „Мобилно бюро по труда” включва:

• предоставяне на пълен набор от посреднически услуги за търсещи работа лица и за работодатели;

• идентифициране на обезкуражени и неактивни лица и мотивиране за регистрацията им;

• регистрация на лица като безработни;

• насочване на безработни лица за включване в програми и мерки за ограмотяване, обучение и заетост;

• идентифициране на случаи, които имат нужда от специфична подкрепа;

• на учащите могат да бъдат предоставяни информиране и консултиране относно възможностите за заетост, търсените професии на пазара на труда, професионално ориентиране и консултиране относно избора на образование и професия с оглед по-добра реализация.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ