Обяви


ПОКАНА

за разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ и НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ви канят на разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“.

Дата: 02.09.2019 г. от 10.00 часа.

Място: Заседателна зала на Общинска администрация - Вършец.

Участници: Кметове, кметски наместници и стопани, отглеждащи прасета тип „Лично стопанство“.

Теми:
Тема 1: Обща информация за заболяването „Африканска чума по свинете“
Тема 2: Изисквания за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на свине.

Лектор: д-р Чавдар Филипов.

На срещата ще бъде представена информация за заболяването - източници и предаване на вируса, предприети мерhttp://www.varshets.bg/admin.php?page=news&case=noticesки за ограничаване и ликвидиране на заболяването при домашните свине при първично огнище, при първично възникнал случай на болестта при дивите свине, при открит труп на дива свиня и извън инфектираните зони при дивите свине.

Целта на срещата е ясно и разбираемо да бъдат представени изискванията за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на свине.

Участниците ще имат възможност да задават конкретни въпроси и да получат необходимите разяснения по начин, по който да могат да вземат решение за последващи действия, свързани с техните стопанства.

Заповядайте!
Срещата е предназначена за вас, но резултатите зависят от вашето активно участие!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ