Обяви


Съобщение
Уведомяваме Ви, че на 05.09.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа експерти на ТП на НОИ – Монтана ще посетят община ВЪРШЕЦ, за консултиране гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията, във връзка с прилагането на Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г.
За изчисляване на по-благоприятния прогнозен индивидуален коефициент на лицата, на които им предстои пенсиониране, е необходимо да носят лична карта и документи за брутното трудово възнаграждение за 3 последователни години от последните 15 преди 1 януари 1997 г. (т.е. за периода от 01.01.1982 до 31.12.1996 г.).  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ