Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
от "ВиК" - участък Вършец
"ВиК" - участък Вършец уведомява всички потребители на вода, че голяма част от абонатите от община Вършец имат по две, три и повече неплатени фактури.

Това силно затруднява поддържането на системата и редовното и качествено подаване на вода.

Приканваме некоректните платци да погасят задълженията си към ВиК оператора, тъй като в противен случай ще бъдем принудени да включим неплатилите абонати в процедура по прекъсване на водоподаването.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ