Обяви


ОБЯВА
за 2 вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон
Със заповед № ОХ-499/29.05.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 2 /две/ вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Краен срок за подаване на документи: 02.08.2019 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ