Обяви


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 08-12 ЮЛИ 2019 Г.
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08 – 12 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Вършец:

На 11.07.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Вършец: 23-ти Септември 1, 2, 11, 3, 5, 23, 21, 15, 19, 7, 9, 13, 17, Бреза(Безименна) 1, 33, 15, 17, 11, 9, 7, 5, 3, 31, 27, 37, 13, 35, 19, Бялата Вода(М. Арсенов) 7, 25, 9, 35, 5, 39, 3, 37, 27, 13, 4, 29, 22, 33, 23, 1, 8, 15, 14, 19, Георги Д. Истатков 21, 5, 2, Липа(Асен Дионисиев) 4, 19, 6, 45, 23, 13, 17, 33, 40, 39, 36, 26, 24, 21, 44, 5, 41, 27, 1, 38, 2, 43, 48, 30, 15, 32, 37, 42, 8, местност Иваново Поле 20, Найден Геров 6, Република(Г. Димитров) 131, 236, 198, 151, 135, 112, 119, 230, 133, 139, 242, 155, 149, 202, 125, 210, 238, 159, 240, 121, 234, 208, 200, 206, 145, 232, 222, 216, 143, 218, 228, 212, 244, 147, 157, 194, 220, Тинтява(Безименна 2) 2, 5, 1, 10, 9, 11, 8, 3, 7, 6, 4, Явор(Дионисий Илиев) 53, 4, 12, 7, 28, 47, 33, 49, 42, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 31, 24, 10, 55, 17, 2, 30, 27, 32, 36, 40, 16, 9, 3, 37, 15, 38;

На 11.07.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Драганица: Двадесет и Едно 13, 9, 7, 1, 15, 5, 17, 11, 3, Първа 10, 7, 8, 3, 6, 12, 9, 1, 2, 4.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ