Обяви


КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО ИЗБОР НА ПРОГНОЗЕН ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА
Уведомяваме заинтересованите лица, че на 15.05.2019 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец, експерти на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Монтана ще консултират гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията, във връзка с прилагането на Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г.

За изчисляване на по-благоприятния прогнозен индивидуален коефициент на лицата, на които им предстои пенсиониране, е необходимо да носят документи за брутното трудово възнаграждение за 3 последователни години от последните 15, преди 1 януари 1997 г. (т.е. за периода от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г.)  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ