Новини

2 УЧИЛИЩА И БЛИЗО 300 УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ПРИЗА „ЕКОШАМПИОНИ“ ВЪВ ВЪРШЕЦ

2 УЧИЛИЩА И БЛИЗО 300 УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ПРИЗА „ЕКОШАМПИОНИ“ ВЪВ ВЪРШЕЦ
Победител ще бъде училището, в което се преподадат най-много еко уроци и се съберат най-много пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета

Близо 300 ученици от НУ „Васил Левски“ и СУ „Иван Вазов“ от гр. Вършец ще вземат участие във второто издание на кампанията за мотивиране на разделното събиране и рециклиране „Екошампиони“. Кампанията обхваща всички ученици от 1 до 12 клас от регистрираните училища и има за цел да ангажира учениците и техните семейства да събират отпадъците си разделно. Тя се организира от ЕКОПАК България - най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в страната, в тясно партньорство с Община Вършец.
До 8 ноември 2022 г. учениците от регистрираните за участие в кампанията училища трябва да съберат и предадат за рециклиране празни опаковки от пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. До 8 ноември в участващите училища ще се провеждат и еко уроци по темата за разделно събиране с материали, които учителите могат да свалят безплатно от платформата на ЕКОПАК „Рециклиращо училище“ - https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. На 8 ноември по предварително съгласуван график, екип на Екопак България ще измери събраните количества от всяко училище и ще ги предаде за рециклиране.
Участието на всяко училище в кампанията се състои от два етапа - състезателна и образователна част. Основна роля в образователната част имат преподавателите във всяко училище, което се е регистрирало за участие в инициативата. Учителите могат да проведат уроци на теми, като разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие, като използват помощните материали и методическите указания от образователната онлайн платформа на ЕКОПАК - „Рециклиращо училище“ https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. При изтеглянето на материалите учителите заявяват броя класове, пред които ще се проведат уроците, броя ученици, които ще обхванат, и периодът на провеждане.

В състезателна част учениците ще получат от класния си ръководител жълти чували, предоставени от ЕКОПАК България. Учениците от всяко регистрирано училище трябва да събират у дома пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, които да смачкат предварително, да ги поставят в жълтите чували и да ги предадат на 8 ноември 2022 г. на посочен пункт за събиране на територията на училището. Така събраните пластмасови и алуминиеви отпадъци ще бъдат преброени и извозени от ЕКОПАК България при строга отчетност на събраните количества от всяко училище.

Отчитането на резултата и определянето на победител ще се случи чрез изчисляване на база формула, в която основните показатели са събраното количество рециклируеми отпадъци от опаковки и броя на проведените уроци, които се отчитат в платформата „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа!“. Формулата за изчисляване на класирането е публикувана на https://www.ecopack.bg/bg/ekoshampioni.

Голямата награда за победителя е изграждане на „Зона за еко-междучасие“ в училището, оборудвана с места за сядане и почивка (с меки столчета тип „пуфове“/„барбарони“), малка библиотека с книги/настолни игри, масичка и информационно табло. Зоната ще бъде модулна, така че да може да се постави на най-подходящото за целта място, избрано от училищното ръководство.

А всяко училище, участвало в кампанията ще получи като награда: 5 футболни топки, 5 баскетболни топки, 5 волейболни топки, както и грамота за участие с отбелязаното количеството събран за рециклиране материал.

В първото издание на инициативата се включиха над 52 училища и 30 000 ученици от 1 до 12 клас от Добрич, Русе и Бургас и бяха събрани над 12 тона отпадъци от опаковки и преподадени над 900 еко-урока.

Чрез кампанията „Екошампиони“ ЕКОПАК България и община Вършец целят да помогнат за изграждането на навици сред децата и семействата за изхвърляне на отпадъците от пластмаса, алуминий, хартия и стъкло разделно в обособените за целта цветни контейнери и по този начин да осигурят по-чиста градска среда и ресурси за кръговата икономика.


12.10.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ