Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД 12 ОКТОМВРИ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

Уважаеми Госпожи и Господа общински съветници,

Уважаеми Кметове на кметства,

Уважаеми Служители на Общинска администрация – Вършец,

За мен е чест да Ви поздравя по повод отбелязването на Деня на българската община.

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, Общото събрание на Национално сдружение на общините взема решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. На тази дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

В деня на българската община – 12 октомври, се обръщам с огромна благодарност и признание за труда и професионализма на всички вас, които работите за местното самоуправление.

Всички ние трябва да оценяваме ролята, която играе българската община за развитието на обществото и за стимулиране активното участие на гражданите в процесите на управление.

Бъдете здрави, позитивни и уверени! Бъдете удовлетворени и горди от работата си, отговорни и последователни в действията си за издигане авторитета на Нашата община!

инж. Иван Лазаров
Кмет на Община Вършец


12.10.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ