Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ В ПЕРИОДА от 15.08.2022 г. до 23.09.2022 г.

Община Вършец информира всички жители, които имат непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, телевизори и/или друго електрическо и електронно оборудване, че могат да ги предадат за рециклиране. Инициативата стартира на 15.08.2022 г. /понеделник/ и ще продължи до 23.09.2022 г. /петък/. Отпадъците ще се предават всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. в Общински детски комплекс /ОДК/ на адрес: гр. Вършец, ул. „Република“ № 108 /вход от улица „Харалампи Генчев“. За гражаните, които нямат възможност да предадат стари и непотребни електроуреди на посочения адрес, община Вършец организира безплатно извозване от домовете след предварително обаждане на тел.: 0878152246. Кампанията е във връзка с реализиране на дейностите през 2022 г. по Програма за управление на отпадъците на Община Вършец за периода 2021-2028 г. Извозването на предаденото на община Вършец негодно за употреба електрическо и електронно оборудване ще се осъществи на 26.09.2022 г. от организациите по оползотворяване „Екобултех“ АД и „Надин Холд“ ЕООД, съгласно договор за сътрудничество.
При допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на тел. 09527/22-22 или 0878152246.
След приключване на кампанията Община Вършец ще обяви събраното количество излязло от употреба оборудване. Крайните резултати от дейността ни са намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда за нас и нашите деца.
Нека бъдем отговорни!


15.08.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ