Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 04 август 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 9 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец разреши изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план-схема за техническата инфраструктура - комуникационна план-схема, отнасяща се за изграждане на улица „Цар Симеон“, от осова точка 12 до осова точка 17 в гр. Вършец.

Спас ЗАРЧЕВ


05.08.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ