Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЪВЕЖДА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ

Община Вършец въвежда „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ и електронна поща за подаване на сигнали за нарушения на екологичното законодателство и предложения за опазване на околната среда. На телефон +359878152246 и ел. поща admin@varshets.bg ще се приемат сигнали за забелязани нередности на територията на община Вършец, нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда.

На „зеления телефон“, гражданите могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, замърсявания на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и др. сигнали, свързани с екологичното законодателство, както и да правят предложения за подобряване политиката за управление на отпадъците на територията на общината.

Сигнали ще се приемат в рамките на работната седмица от 8.30 до 17. 00 часа, като анонимни сигнали няма да бъдат обработвани.


17.06.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ