Новини

ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТА ОБНОВЕНАТА ДГ “СЛЪНЦЕ“ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Вчерашният слънчев майски ден се превърна в истински празник за колектива и децата на ДГ „Слънце“-гр.Вършец. Причината за истинското празнично настроение бе официалното откриване на обновеното детско заведение.

„Днес е специален ден за нас, защото ДГ „Слънце“ има празник. Една отдавна бленувана мечта на колектива, децата, родителите и общинското ръководство се сбъдна. Пред вас е обновената и ремонтирана сграда на детската градина – втори дом за нашите деца“, каза в приветственото си слово директорът на „Слънце“ г-жа Диана Георгиева.

Тържеството започна в 10:00 часа в двора на детската градина в присъствието на Председателя на Общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, зам. кметовете г-н Петър Стефанов и инж. Георги Янкулов, секретаря на общината инж. Даниела Тодорова, председателя на НЧ“ Христо Ботев-1900“-гр Вършец Алекси Алексиев и родители.

„Един от основните приоритети и стремежи в работата ни, винаги е бил в посока осигуряване на модерни, съвременни условия за отглеждане и обучение на нашите деца. По време на изпълнението на проекта за обновяване на детската градина имахме множество срещи с изпълнителите и строителите, от които винаги сме изисквали ремонтните дейности да бъдат изпълнени по най-добрия начин на 100 %, тъй като тук винаги е ставало въпрос за най-важното, а именно за децата на Вършец. Мисля, че сега когато виждаме резултата, всички можем да кажем, че си е заслужавало.“, заяви инж. Анатоли Димитров. В своето слово инж. Димитров също приветства родителите и децата и поздрави учителите за труда, старанието и любовта, които влагат в своята работа, докато неуморно формират и пазят богатството на тази детска градина – нейните деца.

Като собственик и изпълнителен директор на „Електростарт“ АД, следващите седмици ще дарим на детската градина и нейните филиали играчки, пъзели, книги и образователни средства за всички групи“, допълни инж. Анатоли Димитров.

Ремонтните дейности в детската градина са извършени по проект № BG06RDNP001-7.004-0014/14.05.2019 г. „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“- гр. Вършец“ на обща стойност 967 871, 22 лева е финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Целта на проекта е едновременно да подобри средата и достъпа до качествено образование в община Вършец, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Създаване на подходяща, безопасна и комфортна образователна среда за целевите групи чрез обновяване и модернизиране на общинска детска градина “Слънце“ – гр. Вършец и Конкретна цел 2 – Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно образование на всички деца, включително и тези със специални образователни потребности.

Спас ЗАРЧЕВ


05.05.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ