Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ В ПЕРИОДА 11.04.2022 г. до 22.04.2022 г.

Община Вършец информира всички жители, които имат непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, телевизории /или друго електрическо и електронно оборудване, че могат да ги предадат за рециклиране.

Инициативата стартирана 11.04.2022г. /понеделник/ и ще продължи до 22.04.2022г. /петък/. Отпадъците ще се предават всеки делничен ден от 14:00 до 18:00ч. в Общински детски комплекс /ОДК/ на адрес: гр. Вършец, ул. „Република“ № 108.

Кампанията е във връзка с реализиране на дейностите през2022 г. по Програма за управление на отпадъците на Община Вършец за периода 2021-2028г. Извозването на предаденото на община Вършец негодно за употреба електрическо и електронно оборудване ще се осъществи на 25.04.2022 г. от организациите по оползотворяване „Екобултех“АД и „Надин Холд“ ЕООД, съгласно договор за сътрудничество.

При допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на тел.: 09527/22-22 или 0878152246.

След приключване на кампанията Община Вършец ще обяви събраното количество излязло от употреба оборудване. Крайните резултати от дейността ни са намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда за нас и нашите деца. Нека бъдем отговорни!


11.04.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ