Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2022 ГОДИНА

Публичното представяне на проекта за Бюджет на община Вършец за 2022 г. се проведе на 08.04.2022 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън”.

На представянето и обсъждането на бюджета присъстваха: кметът на общината инж. Иван Лазаров, председателят на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров и общински съветници, зам.-кмета на общината – Георги Янкулов, секретарят на общината Даниела Тодорова, служители от Общинска администрация, кметове на кметства и кметски наместници и граждани.

Кметът на общината направи мултимедийна презентация на проектобюджета, в която представи рамката на бюджета, инвестиционната програма на общината, проектите, финансирани по Европейски програми, които ще се изпълняват през 2022 г.

Финансовата рамка на бюджета е в размер на 12 312 000 лв., разпределена за делегирани от държавата дейности –7 233 104 лв. и за местни дейности – 5 078 896 лв.

И през тази година ще продължи субсидирането на спортните и пенсионерските клубове в общината, на сдруженията с нестопанска цел, ще продължи поощряването на раждаемостта чрез предоставянето на еднократни помощи за новородени деца, отговарящи на определени критерии. Осигурени са средства и за финансиране на проектите по Публично-частното партньорство за облагородяване на терени и площи.

Инвестиционната програма на Община Вършец за 2022 година е в размер на 2 985 883 лева. Средствата са за: реконструкция на водопроводната и улична инфраструктура на 4 улици в община Вършец –ул.“Селището“,с.Спанчевци; ул.“Козница“ гр.Вършец кв.Заножене ; ул.“Хан Крум“ гр.Вършец; улица “Република“ гр.Вършец.

Предвидени са и средства за проектиране и изграждане на фонтан в централна част, ППР - "Реконструкция на водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец" - ул "Христо" Ботев" от ОТ286 до ОТ303; ул. "Кирил и Методий" от ОТ188 до ОТ15а; ул. "Неофит Рилски" от ОТ74 до ОТ75; ул. "Любен Каравелов" от ОТ274 до ОТ287; бул "България" от ОТ230 до ОТ243; ППР за обект: „Изгараждане на общински път MON1092 в участъка между гр.Вършец, кв. Заножене и с.Спанчевци.

Осигурени собствени средства за текущи ремонти на стойност 153 502 лв.

Планираната сума от туристически данък за 2022 г. е 45 000 лева.

Според кмета Лазаров, Бюджет 2022 е добре балансиран, реалистичен и изпълним бюджет.

„Постарали сме се да запазим всички публични услуги, предоставяни досега от Общината и функционирането на всички дейности, финансирани от общинския бюджет. Надявам се бюджетът да бъде реализиран в максимален процент и да изпълним бюджетната рамка, която сме предначертали.

Спас ЗАРЧЕВ


08.04.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ