Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА КЪМ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На 01.03.2022г. Консултативният съвет по въпросите на туризма на Община Вършец проведе първото си за тази година заседание в Заседателна зала на общинска администрация.

В дневния ред бяха включени отчет на Програмата за развитие на туризма за 2021г., анализ на събрания туристически данък за 2021г., предложения за проект на Програма за развитие на туризма за 2022г.

Туризмът е основен приоритет за община Вършец, залегнал в Програма за развитие на туризма. През м. юни 2021г. Туристически център – Вършец бе отличен с ГРАМОТА ЗА УСПЕШНО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ 2021. Срещата се проведена 03.06.2021 г. в зала 1 на Централния военен клуб в гр. София. Събитието е подкрепено от Министерство на туризма на Република България. Община Вършец имаше възможност да рекламира и да се представи на самостоятелен щанд на XVI-TO ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „УИКЕНД ТУРИЗЪМ РУСЕ“ през м. юни 2021 г.

Въпреки, че сезон 2021г. не се отличава с резки промени от миналогодишния, все пак има ръст в нощувките. Отчетения ръст се дължи и на развитието на културния туризъм и събитийните форми на туризъм като основни туристически продукти. Обогатения Празник на „Курорта, минералната вода и Балкана 2021г. в продължение на целия месец август с много културни и спортни прояви предизвика интерес сред посетителите и гостите на града.

През месеците юли и август 2021г. бяха почистени 3 бр. екопътеки: Вършец – с. Спанчевци – Клисурски манастир, Вършец – кв. Заножене – връх Тодорини кукли, Вършец – Бялата вода.

По инициатива на Туристическия център към община Вършец през м. май бяха обновени двете информационни табла. Те са разположени пред Туристически информационен център и на входа на Слънчевата градина. Преди започване на активния туристически сезон беше облагородено пространството пред Туристическия център.

Членовете на Консултативния съвет по туризъм изказаха мнения и приеха Програма за развитие на туризма в община Вършец за 2022г.

ТЦ - Вършец


01.03.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ