Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

На 28.02.2022 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация -Вършец се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав.

На заседанието освен представителите на община Вършец взеха участие и експерти на РИОСВ – Монтана, РЗИ-Монтана, Обастно пътно управление – Монтана, Областна дирекция „Земеделие“ гр.Монтана, Камарата на инженерите в РБ и др.

Заседанието бе от една точка разглеждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Вършец, писмата и становищата на държавните органи и институции и на експлоатационите дружества, както и постъпилите искания, заявления и молби на физически и юридически лица по отношение на проекта за ОУП.

Спас ЗАРЧЕВ


01.03.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ