Новини

ПОЗДРАВ OT КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

Уважаеми дейци на културата, читалищни деятели и самодейци,

От 1976 година датира празникът на читалищните дейци, на творците и изпълнителите на любителско творчество.

В този празник има дълбок смисъл, особено в малките населени места, където читалищата и любителските състави имат изключително значение за развитие на културния и социален живот.

Изказвам дълбока почит за всеотдайната Ви творческа дейност, за неуморния труд и огромната Ви любов към изкуството. Поздравления за това, че не угасва Вашият ентусиазъм, че е неизчерпаема енергията, с която правите по-красив и ведър делника на хората от нашата община - с танц, песен, музика и слово.

Пожелавам Ви нови вдъхновения и нови мигове, които истински да изживеете на сцената.

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на Община Вършец


01.03.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ