Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 21 януари 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец взе решение относно разглеждане на Заповед № АК-04-2/07.01.2022 г. на Областен управител на област Монтана, с която връща за ново обсъждане Решение № 305 от Протокол № 32, от 29.12.2021 г. на Общински съвет – Вършец.

Спас ЗАРЧЕВ


21.01.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ