Новини

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ, ПО ПОВОД БАБИНДЕН

Днес е един от най-светлите празници, защото отдаваме почит на хората, които се грижат за най-голямото чудо – раждането на дете.

Ден, носещ радост, надежда, топлина и обич.

Изказвам своята дълбока признателност към всички лекари, акушери и медицински сестри, на работещите в детските ясли. Вие сте тези, които от първия миг на раждането се грижите за новия живот, споделяте емоциите, които придружават появата му, подкрепяте родителите в грижата им за новородените.

Това е ден, в който почитаме и всички баби и това не е случайно. Бабите имат специално място в семейството като носители на паметта и традициите, които те предават на своите внуци. Те са техни учители, приятели, съветници. Те ги свързват с корените, те им дават опит и знание, напътстват ги за доброто.

Уважаеми лекари, акушерки и медицински сестри, благословен да бъде вашият труд в грижата за прохождащия живот. Поклон пред Вас!

Скъпи баби, никога не забравяйте, че вашата мисия в семейството е специална, тя е просветителска. Бъдете винаги до внуците си! Нека дните ви да са пълни с веселия им смях. Да са мирни и добри дните ви! Да имате уважението на вашите близки!

Честит Ден на родилната помощ!
Честит Бабинден!

Инж. Иван Лазаров,
Кмета на Община Вършец


21.01.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ