Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ЗА 2022 Г.

Община Вършец стартира кампанията за плащане на данък върху превозни средства, данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, размерът на данъците и таксите през 2022 година остава непроменен.

За лицата, заплатили цялата дължима сума до 30 април има 5% отстъпка.

При желание за заплащане на данъка на части, сроковете са – до 30 юни за първа вноска и до 31 октомври за втората.

Запазва се и редът за погасяване – системата покрива първо неплатените данъци и такси за предходни години.

Собствениците на превозни средства и недвижимите имоти могат да заплащат своите задължения:

- по банков път;
- чрез системата „виртуален ПОС“;
- на касите на община Вършец;
- чрез страницата на Националната агенция по приходите;
- в пощенските станции в страната и чрез EasyPay.


19.01.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ