Новини

ПРОДАЖБАТА НА ЧАСТ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА НА ВСИЧКИ И ЩЕ ПОЗВОЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНАТА

Едно интервю с инж. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец, инж. Анатоли Димитров – председател на ОбС – Вършец, и д-р Веселин Петков – управител на Медицински център – Вършец.

П. Г. В пространството се носят различни слухове за продажбата на Медицинския център. Каква е истината, инж. Лазаров?

И.Л. Важно е да се кажат няколко неща, за да стане ясно какво е решението на Общинския съвет и каква процедура се цели. Важно е да се знае, че Медицинският център е сграда, която е строена през 60-те години. Тази сграда е морално остаряла и енергийно неефективна. Община Вършец от доста дълъг период, може би над десет години, търси решение за финансиране на основен ремонт на тази сграда, защото Общината не разполага с такива средства. Всички възможни програми и мерки, които са били по европейски фондове, са проверени и се оказа, че няма възможности за такова финансиране, за да се направи основен ремонт, по простата причина, че Медицинският център е общинска сграда, но е вкаран в капитала на търговско дружество и като такова не може да бъде бенефициент по програмите.

По стечение на обстоятелствата, и може би за голям късмет, в съседство на Медицинския център беше закупен имот от бизнесмен, който строи в момента съвременен хотел. Имотът на инвеститора и Медицинския център се намират в централна градска част. На практика разширението и строителство на по-модерен център, с повече въздух и повече пространство е ограничен, и се появи предложение от инвеститора, с което той желае да закупи част от сградата на Медицинския център. Тук ясно трябва да се каже, че тази част включва две постройки, които са строени допълнително – това е бивш салон за лечебна физкултура и едно крила, което е с площ около сто квадрата на три етажа. Пак повтарям, това са морално остарели сгради, които не функционират по своята същност. Нуждаят се от много сериозен ремонт и много от помещенията са неизползваеми. В това крило се помещава рентгеновият апарат, който е архаичен, и не прави качествени снимки. Идеята на общинска администрация, подкрепена от Общинския съвет, е средствата, които бъдат реализирани от тази продажба, да бъдат инвестирани изцяло и само в Медицинския център. Основните крила, да се санира качествено сградата и да се закупи оборудване съвременно, което да е функционална, за да може да се предоставят качествени услуги на населението. Медицинският център е в недобро финансово състояние от години. Общинският съвет и Община Вършец ги подпомагат. В последните осем години е подпомогнат с над 60 000 лева. Това са основно пари за погасяване на задължения, които той не може да поеме, и текущи ремонти, които Община Вършец е извършвала за нейна сметка. Така че състоянието му е критично и за да може да функционира правилно и да предлага качествени услуги. Медицинският център трябва да бъде обновен изцяло, а за това са необходими много сериозни средства, с които Община Вършец не разполага.

П.Г. Под масата ли е вкарана тази докладна, г-н Димитров.

А.Д Няма как да е вкарана „под масата“ тази докладна, тъй като според Законът за местното самоуправление и местната администрация и правилникът за работа на Общинския съвет, процедурата е спазена. Всичките материали, които са били необходими за разглеждане в тази точка, са вкарани за разглеждане от общинските съветници. Но това, което е важно да кажем, е че до един всички общински съветници са наясно със състоянието на Медицинския център. Това е дружество, което функционира от 2000 година, и от тогава до сега всяка година Община Вършец подпомага съществуването на този център. Той има социални функции и за това ние винаги сме взимали решения за подпомагане на Медицинския център, за да може там, макар и минимални услуги, те да бъдат предлагани на гражданите на община Вършец.

Важно е да се отбележи и това, което каза кметът - че Медицинският център на е в добро състояние. Това е видно от отчетите, които ние разглеждаме всяка финансова година. Това е дружество с общинско участие. Там капиталът е отрицателен. Всеки финансист, който чуе това, знае за какво става въпрос. Това означава, че това дружество е декапитализирано и с времето неговите резултати не са били добри. Но, както казах, ние подкрепяме това дружество, за да има поне минимално тези услуги, да ги има в момента и да ги ползват гражданите на община Вършец. Тъй като финансовите резултати не са добри през годините на това дружество, това не позволява то да кандидатства по различни програми, които да дадат възможност за модернизиране – имам предвид както ремонт на сградите, така и за закупуване на техника, която да даде възможност тук да се предлагат повечето от услугите, заради които жителите на община Вършец пътуват до други населени места. Процедурата е спазена и не бива да се опитват някои колеги чрез обясняване, че не е спазена процедурата, да отричат идеята, която е входирана с внасянето на тази докладна записка. А именно – да се стартира модернизиране на Медицинския център. В допълнение искам да кажа, че абсолютно всички общински съветници знаят за това намерение. Дори голяма част от тях са участвали пряко в разговорите, които сме водили, както с потенциалния инвеститор, така и вътре в Общинския съвет за това какво ще се случи с инвестирането на тези пари ако се случи тази продажба.

П.Г. При гласуването колко човека бяха против това инвестиционно намерение?

А.Д. Един „против“, двама въздържали се и останалите „за“. Десет човека са го подкрепили и те са наясно с потенциала на това предложение. Разбира се – има много работа, за да може това предложение да стане реалност. Казах го по време на сесията, казвам го и сега – аз като председател на Общинския съвет заставам като гарант, че всеки един лев, който влезе с тази продажба, ще остане в Медицинския център. Тъй като това е сграда, която е в капитала на Медицинския център. От всяка една продажба, която бъде направена, парите ще постъпят в сметката на Медицинския център и ще бъдат разходване след формиране на комисия, в която ще влязат представители на Общинския съвет, на общинска администрация и управителя на Медицинския център. . Ще има гласуване и там всеки един ще може да каже своето мнение. За да може много ясно и прозрачно да се разходят тези средства в две посоки – за модернизация, саниране на сградата и закупуване на техника, която ще позволи предоставянето на доста по-голям брой услуги.

И.Л. Важно е да се каже и друго - намеренията на инвеститора са да закупи тези части, които споменах, като основния корпус с двете крила – със стълбищата от двете страни, с помещенията на Спешна помощ не влизат в инвестиционното предложение на инвеститора.

П.Г. Вие отдавна заявявате амбиции за модернизиране на Медицинския център.

А.Д. Да, така е. Важно е да припомня, че още 2019 година, когато се явявахме на избори и представихме нашите приоритети пред жителите на община Вършец, в приоритет 3 „Подобряване на достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги“ ясно е записано – „Модернизиране и ремонт на Медицински център във Вършец. Подобряване на предлаганите услуги за жителите и гостите на община Вършец“. Това ясно показва, че по тази тема се работи още от 2019 г. Ние търсим възможности той да бъде ремонтиран и модернизиран и сега имаме тази възможност и ще направим всичко това нещо да се случи по най-добър и най-прозрачен начин. Не бива да се търсят процедурни пречки и въпроси, защото когато вършиш едно добро дело, процедурата е важна, но е важен и крайния резултат. А ние се стремим този резултат да е добър за всички жители на община Вършец. И, когато отидат и трябва да ползват услугите на Медицинския център по един или друг начин, те да се чувстват добре и да получат тази услуга по-качествено.

И.Л. С появата на такъв сериозен инвеститор в съседство с Медицинския център се появи и тази възможност, да може да се реализира тава намерение и да успеем до края на мандата да направим един модерен и функционален Медицински център. Тази възможност трябва да бъде използвана, защото това е в интерес на целия град, на жителите и на гостите.

А.Д. И още нещо - всеки един инвеститор желае да бъде добре приет, там където желае да инвестира. Да получи подкрепа от ръководството на общината там, където инвестира, така и от обществото. И всяко едно създаване на излишно напрежение, неадекватно напрежение по отношение на дадена инвестиция, води до риск тези инвеститори да не харесат община Вършец. А в случая говорим за нещо много хубаво, което може да се случи.

П.Г. Д-р Петков, като управител на Медицинския център, смятате ли, че тези стъпки на Общината по отношение на този инвеститор са правилни и от полза за Медицинския център.

В.П. Нещата, които се опитваме да реализираме са в 100% полза на Медицинския център. Това, че нещо ще бъде продадено, не означава, че ще бъде съсипано всичко останало. Разговаряме от дълго време по тази тема. Запознат съм с всичко. Мен инвеститорът като личност не ме касае. Мен ме касае това, което е на сто процента от полза на Медицинския център. Сградата, която в момента ни е в пълна тежест, ненужна, не можем да я използваме, няма как да функционира правилно, за да изкарва някакви пари. С парите от продажбата на тази част от МЦ ще се направят неща, които са тотално належащи – битови ремонти на кабинети, ремонт на тоалетни, за които от няколко години плачем, и хората знаят, че трябва да се направят, включително закупуване на нова модерна апаратура, ултразвукови апарати, рентген. Като цяло това ще зависи от сумата, която ще придобием след продажбата. С ръководството на общината доста неща имахме идея да направим и се надявам да успеем да ги реализираме.

П.Г. Кажете за съществуващия рентген. Той сякаш е една от въпросителните за хората.

В.П. Рентгенът принципно е в добро състояние, но той има изтичащ лиценз, който лиценз по закон няма да бъде подновен повече. Този тип рентгенови апарати няма да имат подновен лиценз от 2022 година. С две думи – този рентген трябва да бъде напълно подменен. Трябва да има дигитализираща уредба, която да се сложи към него или да се купи друг, който да бъде абсолютно дигитален. Този тип рентгенови уредби, които работят с рентгенови филми и рентгенови плаки, вече няма да са в употреба. Агенцията за ядрена енергетика /АЯР/ няма да поднови лицензите и този апарат става ненужен. Можем единствено да го дадем на специализирана фирма да го „пенсионира“, защото ние сами не можем да го разглобим, тъй като там има рентгенова тръба, т. е. източник на йонизираща радиация, който източник, по правилата на АЯР, трябва да бъде сортиран по определен параграф.

П.Г. Какво още бихте искали да се закупи с евентуално придобитите средства?

В.П. Откакто съм управител, постоянно се стараем по някакъв начин да повишим паричните средства в Медицинския център, и винаги съм срещал разбиране от ръководството на Общината. За да се развива един МЦ, трябва да има някаква технологична идея вътре в него. Не може само със слушалката, тя беше в 19-ти век. Вече има много по-модерни техники, които хората ги знаят и ги търсят. Това, което сме говорили, е да се направи един модерен ултразвуков апарат, говорим за среден клас. Аз се занимавам с тази дейност. Говорим за апарат, който ще може да гледа освен коремни органи, ще може да гледа щитовидна жлеза, гърди. Такъв апарат липсва както в община Вършец, така и в община Берковица. Това означава, че апаратът, ако се менажира правилно, ще изкарва приличен приход. Идеята даже беше с тези пари да се плати първоначалната лизингова вноска и след това, надявайки се на правилен мениджмънт на апарата и набирането на пациенти, той да си изплаща лизинговите вноски. Много разговори сме водили, в много правилна посока.

П.Г. В сградата, която няма да се предлага за продажба, има ли достатъчно помещения за практикуващите лекари, има ли къде да се сложи рентгенов апарат?

В. П. Да. В сградата, която остава на Медицинския център, има кабинети, които са били рентгенови кабинети преди да се направи новата сграда и да се сложи този рентген там. Да, те са за ремонт, но – да, има къде да се сложи новият рентген. Това е помещение, което все пак е имало едно от основните изисквания на АЯР – има баритна замазка тази стая. Тя е изолирана от всички останали кабинети, за да няма къде да отидат дори и минимални рентгенови лъчи, макар че при съвременните апарати това е сведено до минимум. Тази баритна замазка и оловна защита на вратите е една база, над която да се надгради.

В тази част от сградата, която е предложена за закупуване, има само двама наематели. Това са докторите Жикови от Лом, много читави хора. Те от години са тук, идват вършат си работата, плащат си наема, направиха си единствени от наемателите ремонт за двоя сметка. Тях има също къде да настаним, разбира се след ремонт на кабинетите, който аз смятам, че ще бъде от страна на инвеститора.

И. Л. Държа накрая отново да подчертая, че двата основни корпуса на Медицинския център си остават и не влизат в инвестиционното намерение, остават двете стълбища от двете страни – защото си има изискване да има два входа – два изхода и равнопоставеност на етажите, за да може да има достъп на хората. Тази инвестиция, ако се случи, ще бъде само за доброто на общината и нейните жители.

П.Г. И понеже говорите за прозрачност – имаше одит на Общината, какви са резултатите?

И.Л. Общината тази година влезе в одит и надзор на Сметна палата, тъй като бюджетът надхвърли 10 млн. лева и такъв одит е задължителен за такива Общини. Отчетът на бюджета за миналата година бе заверен без резерви, което е един много голям успех за цялата Общинска администрация.

Петя ГЕНОВА


06.10.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ