Новини

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На 21.06.2021 г. в двора на СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец се проведе турнир по футбол, баскетбол и волейбол под надслов „Лято, спорт и здраве 2021”. Турнира беше организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при община Вършец в изпълнение на Годишният план за работа на комисията с цел превенция на рисковото поведение и опазване здравето на младите хора.

В състезанието се включиха общо 60 ученика от 4 до 11 клас на СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец в следните отбори:

Футбол – два отбора по 10 деца.

Баскетбол – два отбора по 10 деца.

Волейбол – четири отбора по 5 деца.

За участниците в турнира бяха осигурени награди /купи за отборите победители/, по една топка на отбор, минерална вода, кроасани и сандвичи за всички участници.

На капитаните на отборите победители бяха връчени купи и грамоти за участието в турнира от г-н Антон Тошев – Секретар на МКБППМН при община Вършец, които ги поздрави от свое име и от името на г-н Петър Стефанов – Председател на МКБППМН при община Вършец, и от кмета на общината инж. Иван Лазаров за участието им в спортното мероприятие.

МКБППМН благодари на г-жа Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“, г-жа Рени Спасова – Помощник - директор, Ангел Тодоров, Филип Филипов и Тони Захариев - учителите по физическо възпитание и спорт в училището за съдействието и организацията за провеждане на турнира.

Г-н Антон Тошев – Секретар на МКБППМН пожела на участниците в турнирите да спортуват със съзнанието на победители, защото спорта носи здраве, разнообразие, оптимизъм и удовлетворение.

Антон Тошев


21.06.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ