Новини

СРЕЩА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

На 08.06.2021г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец се проведе традиционната работна среща на членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Вършец.

Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Консултативния съвет по туризъм– кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров.

Бяха изказани предложения свързани със започналия туристически сезон 2021г., поддръжка и обновяване на туристическите атракции и еко пътеки.

На срещата бяха изказани мнения и предложения за безопасното провеждане на Празника на курорта, минералната вода и Балкана. На следващата среща през м. юли ще бъде направена програма с мероприятия, която да е съобразена с обстановката.

Туристически център - Вършец


09.06.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ