Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 31 май 2021 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 8 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец прие промяна в състава на комисия за избор на съдебни заседатели определена с Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г. на Общински съвет – Вършец.

Спас ЗАРЧЕВ


01.06.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ