Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2021 ГОДИНА

Публичното представяне на проекта за Бюджет на община Вършец за 2021 г. се проведе на 16.02.2021 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън”.

На представянето и обсъждането на бюджета присъстваха: кметът на общината инж. Иван Лазаров, председателят на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров и общински съветници, зам.-кмета на общината - Петър Стефанов, секретарят на общината Даниела Тодорова, служители от Общинска администрация, кметове на кметства и кметски наместници, представители на бизнеса и неправителствени организации, второстепенни разпоредители с бюджет, граждани.

Кметът на общината направи мултимедийна презентация на проектобюджета, в която представи рамката на бюджета, инвестиционната програма на общината, проектите, финансирани по Европейски програми, които ще се изпълняват през 2021 г.

Финансовата рамка на бюджета е в размер на 10 731 000 лв. лв., разпределена за делегирани от държавата дейности – 5 702 530 и за местни дейности – 5 028 470 лв.

И през тази година ще продължи субсидирането на спортните и пенсионерските клубове в общината, на сдруженията с нестопанска цел, ще продължи поощряването на раждаемостта чрез предоставянето на еднократни помощи за новородени деца, отговарящи на определени критерии. Осигурени са средства и за финансиране на проектите по Публично-частното партньорство за облагородяване на терени и площи.

За четвърта поредна година в инвестиционната програма на Общината целевите средства са на стойност над 1 млн. лева, като за 2021 година те са 2 387 919 лева. Парите са за: реконструкция на водопроводната и улична инфраструктура на 4 улици в община Вършец –ул.“Селището“,с.Спанчевци, ул.“Козница“ гр.Вършец кв.Заножене и ул.“Хан Крум“ гр.Вършец. Реконструкция на водопровод и обновяване на улица “Република“ гр.Вършец.

През 2021 г. са осигурени средства за текущ ремонт на ул.“Христо Ботев“, ул.“Ал.Стамболийски“, ул.“Отец Паисий“, ул.“Тодорини кукли“, ул.“Ботуня“, ул.“Климент Охридски“, ул.“Кирил и Методий“, ул.“Стефан Караджа“, ул.“Хан Омуртаг“, „ул.“Хисаря“ и ул.“Червени камък“.Също така ремонт на сградата на ритуалният дом в гробищен парк, ремонт и облагородяване на входно-изходните артерии на гр.Вършец, ремонт на сградата на общинският музей и ремонт на алеи в гробищен парк.

Планираната сума от туристически данък за 2021 г. е 45 000 лева.

Според кмета Лазаров, Бюджет 2021 е добре балансиран, реалистичен и изпълним бюджет. В него има разчетени средства за ремонти и социални разходи.

„Постарали сме се да запазим всички публични услуги, предоставяни досега от Общината и функционирането на всички дейности, финансирани от общинския бюджет. Надявам се бюджетът да бъде реализиран в максимален процент и да изпълним бюджетната рамка, която сме предначертали.

Спас ЗАРЧЕВ


17.02.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ