Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ РАЗКРИВА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА ПРЕЗ 2021 г.

„Асистентска подкрепа” - специализирана социална услуга, която включва подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите, включени в услугата със следните дейности:
  • самообслужване
  • движение и придвижване,
  • промяна и поддържане на позицията на тялото
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности
  • комуникация

Потребител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може да бъде всяко лице:
  • в нетрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, което няма определена по съответния ред степен на намалена работоспособност
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За община Вършец са предвидени за включване в услугата 28 потребители, като средният брой потребители, които ще бъдат обгрижвани от един Личен асистент е трима.
Необходимият брой лични асистенти, които следва да обслужват горепосочения брой потребители е 9 човека.

Заявления от потребителите на услугата се подават в деловодството на Община Вършец от 13.01.201г. до 22.01.2021 г.


11.01.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ