Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 15 декември 2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец прие на ново решение със съответните допълнение, които изисква фонд „Социална закрила“ при МТСП за разкриване на обществена трапезария, като местна дейност в община Вършец и кандидатства с проект пред фонд „Социална закрила“ по целева програма „Обществена трапезария“.

1. Дава съгласие за разкриване на обществена трапезария, като местна дейност в община Вършец, която включва потребители (целеви групи), както следва:

• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

• Скитащи и бездомни деца и лица;

• Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

• Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

2. Дава съгласие община Вършец да кандидатства с проект пред фонд „Социална закрила“ по целева програма „Обществени трапезарии“, финансиран от фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

Спас ЗАРЧЕВ


15.12.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ