Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Е ГОТОВА ЗА ЗИМАТА

Сключен е договор с изпълнителя на зимното снегопочистване за територията на Вършец и селата – това е „ПИМ – ВР 1“ ДЗЗД. Изпълнителят е избран чрез публично състезание според правилата на Закона за обществени поръчки.

Две са обособените позиции, по които ще се извършват дейностите - "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец" и "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец".

По обособена позиция № 1е заложено:

1. Почистване от сняг (снегопочистване) на уличната мрежа в населените места на община Вършец, включваща: гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Драганица, с.Черкаски, с.Стояново, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка и с.Горна Бела Речка. Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на денонощието през зимен сезон 2020 – 2021 г. За целта се използват подходящи за това високо проходими машини /камиони, трактори, специализирани машини и т.н./. Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигури нормална проходимост по уличната мрежа на населените места на община Вършец при зимни условия. При извършване на услугата следва да се спазват всички правила за безопасност на движение по пътищата и правилата за безопасност на труда.

2. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през целия есенно-зимен сезон 2020/2021 г., които да обезпечават изпълнението на дейностите предмет на договора.

3. Събиране и подаване на информация за състоянието на уличната мрежа, предмет на обособената позиция през целият зимния сезон 2020 – 2021 г.

По обособена позиция № 2 е заложено:

1. Почистване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец от сняг (снегопочистване). Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на денонощието през зимен сезон 2020 – 2021 г. За целта се използват подходящи за това високо проходими машини /камиони, трактори, специализирани машини и т.н./. Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигури нормална проходимост на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец при зимни условия. При извършване на услугата следва да се спазват всички правила за безопасност на движение по пътищата и правилата за безопасност на труда.

2. Опесъчаване на пътната настилка. Опесъчаването се извършва само в участъка на път MON 1091 Сопово-Черкаски- границата с община Берковица в участъка от км. 0+000 до км.4+000 от м.Сопово до началото на с.Черкаски с дължина 4 км., и в участъка от началото на с.Драганица до центъра на с.Драганица с дължина 1 км., при необходимост, по всяко време на денонощието. Опесъчаването се извършва механизирано, като се спазват всички правила за безопасност на движение по пътищата и правилата за безопасност на труда.

3. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през целия есенно-зимен сезон 2020/2021 г., които да обезпечават изпълнението на дейностите предмет на договора.

4. Събиране и подаване на информация за състоянието на четвъртокласната пътната мрежа, предмет на обособената позиция през целият зимния сезон 2020 - 2021 г..

Общата прогнозна стойност за двете обособени позиции е 125 000 лева.

Създаден е оперативен щаб в Общината за отчетност и контрол на изпълнението на възложените дейности.

Петя ГЕНОВА


14.12.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ