Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Две извънредни заседания на Общински съвет – Вършец се проведоха на 19 ноември 2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На двете заседания присъстваха 12 общински съветници,

Първото извънредно заседание протече при дневен ред от една точка, с която Общински съвет – Вършец прие предложената промяна в Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Вършец за 2020 година, по обекти и източници на финансиране, съгласно приложения Проект на Разчет за финансиране.

Второто извънредно заседание също протече с дневен ред от една точка, с което се определи представител на Община Вършец в свиканото за 27.11.2020 год. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Спас ЗАРЧЕВ


20.11.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ