Новини

ЗАПОВЕД № 404/26.10.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОТНОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПАЗАРИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Поради усложняващата се епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19, Кметът на община Вършец разпореди считано от 27.10.2020 г. при функциониране на пазарите в общината, да се прилагат следните противоепидемични мерки:

1. Поставяне на информационни табели за спазване на противоепидемичните мерки;
2. Да се спазва дистанция от минимум 1,5 м. между всички ползватели на пазарите;
3. Задължително да бъдат използвани маски или лични предпазни средства покриващи устата и носа;
4. След приключване на пазара да бъде извършена дезинфекция на района.

Със заповедта можете да се запознаете ТУК!


26.10.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ