Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CB007.2.12.068 "ТУРИЗЪМ И ФУТУРИЗЪМ"

На 29.09.2020 г. в конферентната зала на Спа хотел „АТА“, гр. Вършец се проведе заключителна конференция по Проект No CB007.2.12.068 "Туризъм и футуризъм", Договор No РД-02-29-92/16.05.2019 г., който се реализира с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Партньори по проекта са Сдружение „Местна инициатива за Вършец“, Република България и Туристическа организация Сокoбаня, Република Сърбия.

Целта на конференцията е да запознае заинтересованите страни с постигнатите резултати по проекта.

Участници в събитието бяха представители на туристическия бизнес, общинска администрация – Вършец, неправителствени организации и гражданския сектор.

Основна цел по проекта е подкрепа за развитието на туризма в трансграничния регион чрез създаване на маркетингова стратегия за трансгранична туристическа дестинация Сокобаня-Вършец с акцент върху новите промоционални инструменти, като мобилни и интернет приложения.

В рамките на проекта са реализирани следните дейности: Анализ и оценка на съвременни иновативни техники за туристическа анимация и възможности за тяхното прилагане; Проучване идентифицирането и цифровизацията на доставчици на туристически продукти и услуги – Вършец; Проучване на идентификацията и дигитализацията на доставчиците на туристически продукти и услуги – Сокобаня; Разработване на Стратегия за устойчиво развитие на туризма на Сокобаня; Разработване на софтуерен код за уеб приложение на цифрова система за туристическа информация; Разработване на софтуерен код за мобилно приложение "Туристически пътеводител Сокобаня-Вършец"; Видеоуроци за работа с новите електронни инструменти; Разработване на Маркетингова стратегия на туристическа дестинация Сокобаня-Вършец; Обучение на предприемачи "Използване на електронни инструменти и приложения в съвременния бизнес"; Пресконференции.

В разработената маркетингова стратегия са дефинирани три стратегически цели – фокус върху по-нататъшно развитие на туризма и маркетинга на двете трансгранични дестинации, с потенциал за формиране на клъстер от балканските СПА курорти, а именно: Увеличен брой на гостите, посещаващи двете дестинации; Нарастване на привлекателността на дестинациите; Подобряване на цялостното изживяване на гостите, посещаващи дестинациите.

Разработеното мобилно приложение – туристически пътеводител ще предоставя информация за туристически услуги и продукти като спа, уелнес, културен, спортен, рекреативен и еко туризъм на териториите на двете общини Вършец и Сокобаня. Приложението също така предлага електронни канали за комуникация и възможност предприемачите в туристическия сектор и посетителите на двете дестинации да взаимодействат активно помежду си.

Мобилното приложение Visit Varshets / Visit Sokobanja е достъпно за операционните системи Android и iOS, като освен информация за туристически услуги, продукти и местни атракции, предоставя и възможност за геолокация и навигиране до желаната дестинация. Обектите от интерес за туристите са организирани в елетронни профили и обособени категории, както и индивидуално обозначени на дигитална карта. Дигиталната карта предоставя възможност за допълнително филтриране според вида на желаната дестинация. Фунция „търсене“ улеснява допълнително потребителите в преглеждането на съдържанието. Полезна фунционалност представляват вградените електронни канали за комуникация, като директни съобщения, канали за оценка и обратна връзка, автоматични известия директно на мобилните устройства, запитване за резервация и други, които дават възможност предприемачите в туристическия сектор и посетителите на двете дестинации да взаимодействат активно помежду си. В профила на всеки обект, било то туристическа атракция или услуга, се съдържа изчерпателна информация за него, като описание, работно време, контакти за връзка и препратки към онлайн туристически агенции, галерия, видео съдържание, местонахождение и други. Допълнително е представена информация, за актуални предстоящи събития, промоции и оферти предлагани от конретно туристическо предприятие, както и с помощта на един клик да бъде заявен ваучер за отстъпка.

Информационната система предоставя възможност за надграждане и самоуправление от страна на потребителите. Приложенията поддържат многоезичен потребителски интерфейс на английски, български и сръбски.

Очаквани ползи от изпълнението на проекта е повишаване на туристическата привлекателност на региона и на туристическия трафик, което ще има положително социално-икономическо въздействие от двете страни на границата. Реализацията на проекта ще допринесе за развитието на съвместни туристически услуги, повишаване на уменията, разработване промоционални и маркетингови програми в подкрепа на на устойчивото развитие и увеличаване на заетостта в трансграничния район.

Татяна Петрова
Ръководител проект

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на СНЦ „Местна инициатива за Вършец“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


29.09.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ