Новини

ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА WORDPRESS САЙТОВЕ

Фондация "Възраждане на българските села" организира безплатен курс по създаване и поддръжка на Интернет сайт.

Участници – курсът е насочен към младежи на възраст 15-28 години, библиотекари и читалищни дейци, учители, собственици на малки бизнеси, стартиращи бизнеси.

Цели:

Основна цел: С помощта на преподавателите и участниците в курса, всяко населено място в община Вършец, да създаде собствен сайт, където да се публикува важна за населеното място информация (празници, фестивали, местни забележителности, бизнеси и културни събития...)

Съпътстваща цел – Младежи на възраст между 15 и 28 години, да получат полезни знания в областта на web-дизайна.

Период на курса: 03.07-30.08.2020 г.

Всеки участник ще получи сертификат за полученото обучение.

Провеждане на курса: - Първоначално запознаване на място с преподавателите и програмата на 03.07.2020 от 11.00 сутринта в залата на хотела във Вършец.

Последващо online обучение по Zoom. Дипломната работа ще бъде структуриране на Интернет сайт на Вашето населено място.

За всички участници са осигурени безплатен хостинг и домейн, за индивидуалния им проект.

Финансирането се осигурява с помощта на Министерството на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020).

Обявата можете да видите ТУК.


19.06.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ