Новини

29 ЮНИ – ДЕНЯТ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

МЕРКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ И КУЛТУРА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ВЪВ ВРЪЗКА С 29 ЮНИ – ДЕНЯТ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Във връзка с 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) подготви тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя - поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.

ПИШИ КОГАТО СТИГНЕШ!

СКОРОСТТА УБИВА!

КОЛАНЪТ СПАСЯВА ЖИВОТ!

НА ПЪТЯ ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО!


18.06.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ