Новини

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ЗАРАДИ COVID-19

Кметът на община Вършец издаде Заповед № 156/04.05.2020 г., с която се отменят част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19.

Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средства, покриващо носа и устата.

Разрешават се посещенията във всички паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без посещения на хижи и туристически обекти.

С новата заповед се допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
- разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
- обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
- да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
- да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на описаните в заповедта противоепидемични мерки.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК.


04.05.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ