Новини

ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Кметът на Община Вършец подписа договор за включване в целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, която се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

След подадено проектно предложение от Общината, тя бе одобрена и включена в програмата.

От 01.05.2020 г. ще бъде осигурен топъл обяд за 130 лица от община Вършец, като храната ще се приготвя в кухнята на „Домашен социален патронаж“, гр. Вършец. Закупуването на хранителни продукти за приготвянето и доставянето на храната ще се извършва при спазването на нормативните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Чрез Патронажа храната ще бъде разнасяна до домовете на потребителите на услугата, за да се ограничи минимално нуждата им от излизане и риск.

Гарантирано е предоставянето на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на хората в нужда, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Периода на подкрепата е от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

Ще бъдат подсигурени с топъл обяд у дома лица с ниски доходи, под линията на бедност; лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Петя ГЕНОВА


04.05.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ