СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР В ГРАД ВЪРШЕЦ

Разрешава се дейността на общинският кооперативен пазар гр.Вършец от 28.04.2020 г. Дава се достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от разпространението на COVID-19 на територията на общината.


27.04.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ