Новини

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР В ГРАД ВЪРШЕЦ

Разрешава се дейността на общинският кооперативен пазар гр.Вършец от 28.04.2020 г. Дава се достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от разпространението на COVID-19 на територията на общината.


27.04.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ