СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ЗАПОВЕД № 116/20.03.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ЗАПОВЕД № 116/20.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за налагане на ограничения във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, както и Решение на Общинския оперативен кризисен щаб при община Вършец от проведено заседание на 20.03.2020 г.,


НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Вършец, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на общината.
2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.
II.Заповедта да се връчи на Началника на РУ „Полиция“, гр.Вършец за сведение и изпълнение с цел създаване на организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
III. Мерките са в сила до изричната им отмяна от Министъра на здравеопазването.

Заповедта да се сведе до знанието на населението на община Вършец за сведение и изпълнение, като се съобщи, чрез публикуването и в сайта на община Вършец и поставянето и на информационните табла пред сградата на общината и пред Кметствата на населените места на общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ: ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ

Заповедта можете да видите ТУК.


21.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ