Новини

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 Г. ДО 29.03.2020 Г. ПОСЕЩЕНИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД ВЪРШЕЦ

Съгласно З А П О В Е Д № 106/16.03.2020 г. на Кмета на община Вършец се ПРЕУСТАНОВЯВАТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 Г. ДО 29.03.2020 Г. посещенията на Туристически информационен център – Вършец на граждани, гости и туристи на града във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната.

Със заповедта можете да се запознаете ТУК.


16.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ