Новини

ВЪВЕЖДА СЕ СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДОСТЪП В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Съгласно З А П О В Е Д № 104/16.03.2020 г. на Кмета на община Вършец във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната, се въвеждат специални правила за достъп на граждани до офисите в сградата на община Вършец.

Информация от гражданите към община Вършец свързана с разпространението на COV1D-19 да се подава на тел. 09527/30-82 – оперативни дежурни в община Вършец.

Създаден е екип за осигуряване на адекватна и навременна помощ за закупуване на храна, лекарства и други стоки от първа необходимост на възрастни хора, лица в неравностойно положение и лица с увреждания. За контакти с екипа: тел. 0879220354 - Анна Тачкова.

Със заповедта можете да се запознаете ТУК.


16.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ