Новини

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 Г. ДО 29.03.2020 Г. ПРОВЕЖДАНЕТО НА „ПАЗАР“ /ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Съгласно З А П О В Е Д № 103/16.03.2020 г. на Кмета на община Вършец и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, породена от разпространението на COV1D-19 на територията на страната, се ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 Г. ДО 29.03.2020 Г. ПРОВЕЖДАНЕТО НА „ПАЗАР“ /ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО/ на територията на община Вършец.

Със заповедта можете да се запознаете ТУК.


16.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ