Новини

ГОСТУВАЩ ФЕСТИВАЛ ПО ПРОЕКТ "ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА"

Проект „Живи човешки съкровища”, Системен код ROBG – 358, финансиран по Програма V-A Румъния-България стартира през 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е с продължителност 24 месеца.

Водещ партньор е Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“, с партньори „Трансгранична асоциация равновесие и околна среда““ в Крайова, Румъния и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана.

Проектната цел е популяризиране на местната автентична култура в областта на съхранените автентични танци, песни и местна кулинария и чрез организиране на редица събития да бъдат разработени туристически оферти, предназначени за туроператори, агенти и индивидуални туристи. Проектът се реализира на територията на областите Монтана и Видин в България, и област Долж в Румъния.

Една от основните дейности от реализацията на проекта е организиране и провеждане на 3 пътуващи фестивала за песни, танци и кулинария, по един в област Монтана, Видин и Долж. Във всеки фестивал ще участват 150 изпълнители от областите Монтана, Видин и Долж. В продължение на няколко дни, в по пет населени места от всяка целева област, изпълнителите ще представят на местните жители, гости и туристи автентични и интересни песни, танци и ястия.

Пътуващият фестивал в област Монтана ще бъде гост в с. Боровци на 10.09.2019 г., с. Замфирово – на 11.09.2019 г., с. Лехчево – на 12.09.2019 г., град Чипровци – на 13.09.2019 г. и в град Вършец - на 14.09.2019 г. от 17.00 ч. пред НЧ "Христо Ботев-1900".

Очакваме Ви!


09.09.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ