СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 4 юли 2019 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка: вземане на решение за издаване на Записи на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващи авансовото плащане и плащането на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Общинският съвет упълномощи кмета на община Вършец да подпише Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 775 696,47 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по договора за финансиране на проекта, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, както и да подпише Запис на заповед в размер на 152 839,29 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС към авансовото плащане по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по същия проект.

Евелина ГЕОРГИЕВА


04.07.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ