Новини

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

На 03.07.2019 г. в заседателната зала на Община Вършец се проведе работна среща с кмета на община Вършец инж.Иван Лазаров, гл. инспектор Димитър Мишонов - началник на РУ „Полиция“ - Вършец , гл. инспектор Радослава Лекова – зам.-началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция" в областната дирекция на МВР – Монтана, гл. инспектор Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция“ на МВР – Монтана, собственици и представители на хотелите и къщите за гости в града.

На срещата бяха обсъдени промените в Закона за защита от шума в околната среда, коментираха се наказанията в случаите, когато той се нарушава, както и прилагането на превантивни мерки за предотвратяването им.

На представителите на туристическия бранш беше препоръчано да поставят на видни места в обектите си кратка информация за глобите при неспазване на закона и бе отправен апел за съдействие и оказване на достъп до стопанисваните от тях обекти в случаите, когато е подаден сигнал.

Спас ЗАРЧЕВ


03.07.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ