Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАПОЧНА МАЩАБНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА

В община Вършец стартираха строително-монтажните дейности по реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа.

От 10 юни по инвестиционната програма на Общината за 2019 г. започна подмяна на водопровода с последващ ремонт и на 8 улици в града. Това са улиците: "Д-р Константин Пенев" (от ул. "Република" до ул. "Серафим Георгиев); "Архитект Нешев" (от ул. "Република" до ул. "Серафим Георгиев); "Алеко Константинов"; "Иван Вазов"; "Трети март"; "Георги Д. Истатков" (от ул. "Република" до ул. "Явор"); "Явор" (от ул. "23 септември" до ул. "Георги Д. Истатков"; "23 септември" (от ул. "Република" до ул. "Явор").

В края на миналата година, с постановление на Министерски съвет Община Вършец получи 900 хиляди лева за модернизация на водопроводната мрежа в града, което след подмяната на водопровода, ще включи и асфалтиране и изграждане на нови тротоари.

Общината има и спечелен проект за близо 3,5 млн. лева за „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада”. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони за периода 2017 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а строително-ремонтните работи започнаха в началото на месец юни тази година.

По проекта ще бъдат ремонтирани общински пътища, включващи ул. "Серафим Георгиев", ул."Зелени дел" до гробището и част от улиците "Пета" и "Шеста" в с. Спанчевци, както и пътя от центъра на кв. Заножене до м. Водопада.

Евелина ГЕОРГИЕВА


11.06.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ