Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ. 72 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГРАД ВЪРШЕЦ”

Община Вършец реализира проект, финансиран в рамките на Националната програма „За чиста околна среда – 2018 г.“ – „Обичам природата и аз участвам“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Проектът е за обновяване на междублоково пространство и изграждане на детска площадка в УПИ І, кв. 72 по регулационния план на град Вършец, ул. „Елена Теодосиева“ и е на обща стойност 17393,43 лева.

Новопостроената детска площадка е с модерен дизайн, оборудвана е с детски съоръжения, предлагащи различни игрови компоненти, пейки, табели, както и ударопоглъщаща настилка. Всички съоръжения отговарят на Европейските изисквания и норми за безопасност.

Изградената нова детска площадка ще задоволи потребностите на децата от град Вършец за игри на открито. Децата имат необходимост от пространство за игра, естетична и добра поддържана среда, което се постига чрез изграждането на детски площадки.

Чрез реализиране на дейностите по проекта бяха постигнати целите на проекта за подобряване на градския пейзаж и качеството на живот на жителите и гостите на град Вършец, чрез изграждането на зони за отдих, развлечение и спорт.

Таня ПЕТРОВА


15.01.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ