СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
Офис за военен отчет в община Вършец съобщава, че със Заповед № ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 27 /двадесет и седем/ вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции – гарнизон Пловдив, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши ...прочети всичко

19.05.2020 г.


НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 Г. ДО 14 ЮНИ 2020 Г.
Кметът на община Вършец издаде Заповед № 167/14.05.2020 г., с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на община Вършец, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, ...прочети всичко

14.05.2020 г.


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ АКТУАЛИЗИРА СВОЯ ЗАПОВЕД №156/04.05.2020 Г.
Кметът на община Вършец актуализира заповедта си, с която на ресторантите, кафе-сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.

В актуализираната заповед на Кмета ...прочети всичко

07.05.2020 г.


ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ЗАРАДИ COVID-19
Кметът на община Вършец издаде Заповед № 156/04.05.2020 г., с която се отменят част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19.

Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички ...прочети всичко

04.05.2020 г.


ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Кметът на Община Вършец подписа договор за включване в целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, която се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

След подадено проектно предложение от Общината, тя бе одобрена и включена в програмата.

...прочети всичко

04.05.2020 г.


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 29 април 2020 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 12 точки.

На заседанието се прие годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на Общински план за ...прочети всичко

30.04.2020 г.


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО РАЗРЕШАВА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ГРАДСКИТЕ ПАРКОВЕ
Въз основа на указанията на Националния оперативен щаб и Заповедите на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Вършец издаде Заповед № 152/27.04.2020 г. с която:

  • Удължава срока за носене на предпазни маски за лице в закрити или на открити обществени места до 13.05.2020 г. включително.

  • ...прочети всичко

    27.04.2020 г.


ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР В ГРАД ВЪРШЕЦ
Разрешава се дейността на общинският кооперативен пазар гр.Вършец от 28.04.2020 г. Дава се достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от ...прочети всичко

27.04.2020 г.


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
Уважаеми съграждани,

Сърдечно Ви поздравявам с настъпването на един от най-големите християнски празници – Възкресение христово!

Това е празник не само на възкресението на Христос, но и символ на нашата вяра в по-добрите времена, на нашата надежда в любовта към ближния и желанието ни доброто да се ...прочети всичко

18.04.2020 г.


ЗАПОВЕД № 145/13.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-197/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № ...прочети всичко

13.04.2020 г.


ОБЩИНА ВЪРШЕЦ РАЗДАДЕ ХРАНИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ
Тази сутрин в община Вършец започна раздаването на продукти от първа необходимост дарени от Българския червен кръст. С пакетите ще бъдат подпомогнати 160 души от цялата община.

Това са хора над 65 години, които преди са получавали храна по програмата „Топъл обяд“.

„С помощта на служителите на сектор чистота ...прочети всичко

13.04.2020 г.


ЗАПОВЕД № 142/10.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
С цел опазване здравето на всички граждани и на служителите на Българската православна църква в община Вършец по време на християнските празници Цветница и Великден, в района на всички църковни храмове и „Клисурски манастир“ да се прилагат следните противоепидемични мерки:
- Задължително гражданите да носят лични предпазни ...прочети всичко

10.04.2020 г.


ЗАПОВЕД № 141/10.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Със Заповед № 141/10.04.2020 г. на Кмета на община Вършец се указва реда за сключване на граждански бракове в условията на извънредното положение, въведено поради усложнената епидемологична обстановка в страната:

- Сключването на граждански бракове в Ритуалната зала на община Вършец се осъществява в присъствието на ...прочети всичко

10.04.2020 г.


ЗАПОВЕД № 140/10.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Със Заповед № 140/10.04.2020 г. на Кмета на община Вършец се възстановява функционирането на кооперативния пазар в гр.Вършец, при спазване следните мерки за сигурност:
- Да бъдат допускани до кооперативния пазар фермери, земеделски производители и лица предлагащи директни доставки на малки количества суровини и храни до ...прочети всичко

10.04.2020 г.


ОТМЕНЯТ СЕ ТАЗГОДИШНИТЕ ИЗДАНИЯ НА ХІIІ-ТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ И МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ „ДИМИТЪР ПЕЕВ“ - ВЪРШЕЦ 2020 Г. И VІIІ-МИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА" - ВЪРШЕЦ 2020 Г.
Общинска администрация – Вършец уведомява, че тазгодишните издания на ХІIІ-ти национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави „ДИМИТЪР ПЕЕВ“ - Вършец 2020 г. и VІIІ-ми международен фолклорен фестивал "ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА" - Вършец 2020 г. , затвърдили своята роля в културния живот на Вършец, ще бъдат отменен ...прочети всичко

08.04.2020 г.


  
©2008 Община ВЪРШЕЦ