ЗАПОВЕД № 3/06.01.2015 - ЗАПОВЕД КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


  АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ KAO


  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 7, АЛ. 2


  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 14в, АЛ. 1


©2008 Община ВЪРШЕЦ