ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО


Адрес за кореспонденция:

3540 гр. Вършец

обл. Монтана

бул. “България” № 10

тел. 09527/ 22-22

Лице за контакти:

инж. Георги Аврамов - секретар


Документи:

  Заповед на Кмета на община Вършец

 
©2008 Община ВЪРШЕЦ